ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ενημέρωση: 01/10/2009


Διαχειριστές- Υπόχρεοι για την οργάνωση συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών

Στην συνεδρίαση της 5ης Mαρτίου 2002 της ΕΠΕΔ (Πρακτικό Νο 3) επιβεβαιώθηκε ότι η εισφορά σε συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών θα βαρύνει τον συσκευαστή και τον εισαγωγέα έτοιμων προϊόντων. Ο εξαγωγέας δεν είναι υπόχρεος.