ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ενημέρωση: 01/10/2009


Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός (ΗΗΕ)

Ο εξοπλισμός του οποίου η ορθή λειτουργία εξαρτάται από ηλεκτρικά ρεύματα ή ηλεκτρομαγνητικά πεδία και ο εξοπλισμός για την παραγωγή, τη μεταφορά και τη μέτρηση των ρευμάτων και πεδίων αυτών, ο οποίος υπάγεται στις κατηγορίες του Παραρτήματος ΙΑ και ο οποίος έχει σχεδιασθεί για να λειτουργεί υπό ονομαστική τάση μέχρι 1000 V εναλλασσομένου ρεύματος και μέχρι 1500 V συνεχούς ρεύματος.

 

Κατηγορίες ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που καλύπτονται από τη σχετική νομοθεσία

 1. Μεγάλες οικιακές συσκευές
 2. Μικρές οικιακές συσκευές
 3. Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
 4. Καταναλωτικά είδη
 5. Φωτιστικά είδη
 6. Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία
  (εξαιρουμένων των μεγάλης κλίμακας σταθερών βιομηχανικών εργαλείων)
 7. Παιχνίδια, εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού
 8. Ιατροτεχνολογικές συσκευές (εξαιρουμένων όλων των εμφυτεύσιμων και
  μολυσμένων προϊόντων)
 9. Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου
 10. Συσκευές αυτόματης διανομής