ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΟΝΤΩΝ

ενημρωση: 22/05/2012

Ελληνικς Οργανισμς Ανακκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) http://eoan.gr

ΕΥΡΩΠΑΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 • Συλλογικ Σστημα Εναλλακτικς Διαχερισης Αποβλτων Ηλεκτρικν & Ηλεκτρονικν Ειδν: Ανακκλωση Συσκευν Α.Ε. http://www.electrocycle.gr
 • Συλλογικ Σστημα Εναλλακτικς Διαχερισης Φωτιστικν Ειδν και Λαμπτρων: ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. http://www.fotokiklosi.gr
 • Συλλογικ Σστημα Εναλλακτικς Διαχερισης Μεταχειρισμνων Ελαστικν Οχημτων: ECO-ELASTIΚA Α.Ε. http://www.ecoelastika,gr
 • Συλλογικ Σστημα Εναλλακτικς Διαχερισης Οχημτων Ελλδας: ΕΔΟΕ Α.Ε. http://www.edoe.gr
 • Συλλογικ Σστημα Εναλλακτικς Διαχερισης Αποβλτων Λιπαντικν Ελαων ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε. http://www.eltepe.gr
 • Συλλογικ Σστημα Εναλλακτικς Διαχερισης Συσκευασιν της Ελληνικς Εταιρεας Αξιοποησης-Ανακκλωσης: ΣΣΕΔ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ http://www.herrco.gr
 • Συλλογικ Σστημα Εναλλακτικς Διαχερισης Συσκευασιν ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. http://www.antapodotiki.gr
 • Ατομικ Σστημα Εναλλακτικς Διαχερισης Συσκευασιν της Ιδιωτικς Ετικτας και Εισαγωγς Προντων «ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ» http://www.ab.gr
 • Συλλογικ Σστημα Εναλλακτικς Διαχερισης Συσκευασιν Ορυκτελαων ΚΕΠΕΔ Α.Ε. http://www.eltepe.gr
 • Συλλογικ Σστημα Εναλλακτικς Διαχερισης Φορητν Ηλεκτρικν Στηλν και Συσσωρευτν ΑΦΗΣ Α.Ε. http://www.afis.gr
 • Συλλογικ Σστημα Εναλλακτικς Διαχερισης Συσσωρευτν ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε. http://www.sydesys.gr
 • Συλλογικ Σστημα Εναλλακτικς Διαχερισης Συσσωρευτν ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Ε.Π.ΕΝ.ΔΙ.ΣΥΣ. Re-battery Α.Ε. τηλ. 210 5575075, 210 8645883
  http://www.re-battery.gr/